Andre mentorsamtale

Tre uker etter første mentorsamtale gjennomførte vi «mentoring by walking». Været var ikke iht planen, men som tidligere nevnt: «A plan is nothing…» Studenten uttrykte en viss bekymring ettersom han hadde lest bloggen min og registrert at jeg til vanlig holder et noenlunde greit tempo langs veien. Jeg beroliget studenten før jeg startet pulsklokka :)

Vi ble raskt enige om hvilken retning vi skulle gå. Utfordringen var mer hvilken retning studenten skulle velge etter endt studium – en utfordring vi begge syntes var interessant å diskutere på vei mot Stakkevollan. I tillegg til å fordype oss i noen av temaene fra forrige samtale, diskuterte vi:

 • Søknad og CV – hvordan skriver jeg en god søknad og en god CV?
 • Kompetanse og erfaring – hvordan verdsettes kompetanse og erfaring fra universitet/høgskole og aktiviteter utenom (jobb, verv etc.)?
 • Jobbintervju – hvordan skaffer jeg meg et jobbintervju og hvordan gjør jeg det beste ut av det?
 • Prosjekter – bl.a. hvordan er det å arbeide i en bedrift som lever av å fakturere timer?
 • Verdiskaping – hvordan skaper jeg verdi hos min arbeidsgiver?
 • Første jobb – hvilke krav kan/bør jeg stille til min arbeidsgiver og til meg selv?
 • Ledelse – hvilke typiske utfordringer står en leder overfor?

Vi kom, ikke uventet, stadig tilbake til «forventninger», f.eks. knyttet til stillingsutlysninger. Hva betyr det egentlig når «kandidaten bør ha erfaring fra prosjektarbeid»? Er det tilstrekkelig med erfaring fra prosjekt- og gruppearbeid ved universitet/høgskole? Hva er egentlig et prosjekt i arbeidslivet? Hva er ikke et prosjekt? Hvordan er prosjekter forskjellige fra bransje til bransje? Hvordan finansieres prosjekter og hvordan skapes verdi i prosjekter?

Veien ble til mens vi gikk, ikke ulikt en typisk mentorsamtale. For spesielt interesserte legger jeg ved ruta:

Mentoring by walking. Kilde: Strava.

Mentoring by walking. 5,5 km på en drøy time. Kilde: Strava.

Til neste møte, om ca 3 uker, har vi avtalt at studenten skal komme med innspill på tema. Vi har også avtalt at vi skal diskutere noen konkrete stillingsannonser, prøve å forstå hva beskrivelsene av stillingene innebærer, enten de er interessante for studenten eller ikke.

Mvh
Thomas K. Føre


Se også:

Reklame

Første mentorsamtale

Første samtale som mentor for sisteårsstudent ved Handelshøgskolen i Tromsø ble gjennomført fredag 28. februar 2014.

Halvannen times konstruktiv dialog omhandlet følgende:

 • Forventninger – Hva forventes av en nyutdannet innen Ledelse, innovasjon og marked i arbeidslivet?
 • Kompetanse – Hvor og hvordan får du bruk for det du har lært gjennom utdanning og tidligere arbeidsforhold? I hvilken grad etterspør arbeidslivet spisskompetanse vs breddekompetanse?
 • Motivasjon – Hva motiverer deg? Fag vs ledelse, produkter vs tjenester, kreativt/fritt vs struktur/rutine, det store bildet eller detaljer, stor eller liten, etablert eller nyetablert arbeidsplass, starte egen virksomhet etc.
 • Prioriteringer – Hva er viktig for deg? I arbeidslivet, på fritiden, i livet
 • Planlegging vs tilfeldigheter – Det er viktig å ha en strategi med alternativer, en plan A med alternativ B og C, ikke for planens skyld, men for å ikke låse seg, kunne navigere effektivt og gripe eventuelle muligheter som oppstår. Et snev av tilfeldighet er ikke uvanlig når det kommer til første, andre eller tredje arbeidsgiver :)

Det er arbeidet med å lage planen som gir verdi, ifølge Dwight D. Eisenhower:

Plans are nothing, planning is everything

Neste samtale gjennomføres om tre uker. Vi kommer til å drille ned i noen av punktene over. Videre kommer vi til å starte konkretiseringen av mulighetsrommet etter adeptens kompetanse, egenskaper og ønsker. Vi skal også drøfte konkrete stillingsutlysninger og jobbintervjuet.

Hvor går veien videre? Foto: Thomas K. Føre.

Lag en plan A, men ikke lås deg til den. Foto: Thomas K. Føre.

Om vær- og føreforhold tillater det blir samtalen gjennomført som «mentoring by walking».

Stay tuned!
Thomas K. Føre

Mentor for sisteårsstudent

Med snart 12 års fartstid fra arbeidslivet etter endt utdanning som Master i Teknologi (MT, M.Sc., sivilingeniør) i Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, ser jeg frem til å dele mine erfaringer med nyutdannede ved UiT – Norges arktiske universitet. Frem mot sommeren 2014 skal jeg være mentor for en sisteårsstudent på masterprogrammet i Ledelse, innovasjon og marked ved Handelshøgskolen i Tromsø.

Jeg ser frem til å lære mer om hva min adept forventer av arbeidslivet. Å sikre at andre og en selv har riktig forventningsnivå er viktig på mange områder i livet. Jeg håper selvsagt at min adept vil oppleve samtalene som nyttige. Det skal på ingen måte oppleves som ordboken Clue foreslår:

En definisjon av adept. Kilde: Clue Maxi.

En definisjon av adept. Kilde: Clue Maxi.

Min karriere begynte med arbeidsukene i 8. klasse. Jeg var 14 år og utplassert ved Kræmer Supermarked (Tromsø). Jeg startet med å rydde handlevogner og steg etter hvert i gradene gjennom å arbeide ettermiddager, helger og ferier. Senere arbeidet jeg også ved Kræmer Skipshandel. En fantastisk, morsom, mangfoldig og lærerik start på arbeidslivet.

Den videre karrieren omfatter i all korthet 4 år i bedriftsrådgivningsselskapet PA Consulting Group (Lysaker), 6 år i innovasjonsselskapet Norinnova Technology Transfer (Tromsø) og snart 2 år i oljeserviceselskapet Aker Solutions (Tromsø)*. Jeg har definitivt møtt ulike utfordringer og problemstillinger og hatt varierte arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Erfaringene fra disse jobbene får jeg komme tilbake til, men jeg tror de fleste av mine erfaringer kan komme til nytte i samtale med min adept.

Det gledes,
Thomas K. Føre

* For mer informasjon kan du se min LinkedIn-profil.