Matt av sjakk

Dagens spalte i Nordlys, Matt av sjakk, handler dels om sjakk og dels om mer eller mindre sunne trekk og stillinger i vårt samfunn i et humoristisk men samtidig alvorlig perspektiv – med bruk av utvalgte sjakkbegreper. Du kan lese spalten «sort på hvitt» i papirutgaven fredag 8. august 2014.

Skjermbilde fra Nordnorsk debatt 07.08.14. Det går i Gaza, Vinter-OL og sjakk. Kilde: Nordlys.no.

Skjermbilde fra Nordnorsk debatt 07.08.14. Det går i Gaza, Vinter-OL og sjakk. Kilde: Nordlys.no.

Dersom det skulle bli for komplisert lesning for den jevne bonde, har jeg gjengitt spalten her på egen blogg med lenker og fyldige noter (takk Wikipedia). Sjakkekspert Thomas Robertsen får korrigere meg om jeg setter meg selv i sekke- eller idiotmatt med mine skriverier. Jeg er nemlig ingen sjakkekspert :)

God lesning!

Matt av sjakk
Thomas K. Føre, Supply Manager
www.thomaskfore.no

Sjakk-OL rokerer1 i Tromsø og på et mangfold av skjermer verden over. Det har vært en helt kongebondeåpning2 av arrangementet, og vi er vitne til skikkelig parti3-stemning i de gamle lagerlokalene til ærverdige Macks Ølbryggeri – selv om det kun serveres vann fra Hardanger og arktisk sprudlevann fra Lyngsalpene.

Å få sjakkolympiaden til Tromsø har i seg selv vært et langt og utmattende parti. Vi snakker verken hurtig-4 eller lynsjakk5. Den røde streken vandret lenge mellom hvitt og sort, men den kalde krigen endte heldigvis med remis6 og brede glis kun få dager før arrangementets åpning. Og alle bønder kunne glede seg til å være vertskap for verdens fjerde største idrettsarrangement.

Direktør Børge Robertsen og president Kirsan Ilyumzhinov. Foto: Magnus Joki Arild, Nordlys.

BREDE GLIS: Direktør Børge Robertsen og president Kirsan Ilyumzhinov smiler. Om få dager avgjøres presidentvalgkampen. Også det et heftig parti. Foto: Magnus Joki Arild, Nordlys.

Om det var et sjakktrekk å få OL til Tromsø vet vi ikke før rapporten om ringvirkningene av arrangementet foreligger. Vi har jo prøvd å få OL før uten å lykkes. Flotte bilder fra Tromsø og omegn bør kunne være med å tiltrekke flere turister til landsdelen, men vil det kunne gi oss noen varige fortrinn? Byens restauranter blir ikke mett av sjakk, men de «altfor» mange hotellene synes å styrke sin stilling7 i sentrum enn så lenge.

Fransk åpning i sjakk. Fungerer trolig godt i Nordens Paris. Kilde: Wikipedia.

Fransk åpning i sjakk. Fungerer trolig godt i Nordens Paris. Kilde: Wikipedia.

I sjakk er sentrum8 viktig. Med fransk åpning9 (1.e4 e6) er du på god vei mot sentrum. Til sentrum av Nordens Paris kommer du som regel om du velger E8 (ny trasé diskuteres fortsatt). Her i byen kan det hende du blir populær om du tar i bruk den andre betydningen av fransk åpning. De fleste land har sin egen åpning, noe du kan lese mer om i Encyclopaedia of Chess Openings (ECO).Fransk åpning benyttes fra tid til annen av bønder i forbindelse med landbruksoppgjøret, uten at det synes å gi en sunn og solid stilling. Det er visst ikke lønnsomt å produsere mat lokalt. Men mat må vi ha.

En slik aggressiv åpning kan føre til bondeforvandling10, det vil si at bønder avbyttes med offiserer. Det synes ikke å gavne Forsvaret i landsdelen. Med ytterligere kutt hjelper det lite å stå igjen med et tårn eller to i utkanten av et for tiden svært urolig brett. Det kan bli behov for å forsvare fedrelandet. Så ingen kommer og tar maten vår.

Man kan bli matt av mindre enn sjakk. Om vi får en merbondestilling11 eller flere fribønder12 i Forsvaret, vil tiden vise. Det er flere partier om de sakene og en viss fare for trekkgjentakelse13 uavhengig av parti. Sorry Sonja, her vil nok ikke engang et dronningoffer14 eller en aldri så liten dronningfløy-fianchetto15 kunne hjelpe.

Og sånn går no dagan. Jeg gleder meg i alle fall til Norge møter Frankrike. Vår egen Matt Damon (Magnus Carlsen) mot den gamle stormester Jacques Chirac. Det kan ikke bli annet enn…

Jacques-Matt16.

Noter

Noen utvalgte sjakkbegreper:

 1. Rokade: Et spesialtrekk i sjakk hvor man flytter to brikker i ett trekk, nemlig kongen og ett av tårnene
 2. Kongebondeåpning: En gruppe sjakkåpninger hvor hvit flytter bonden på felt e2, foran kongen, til e4 i første trekk (1.e4). Dette er hvit spillers vanligste åpningstrekk
 3. Parti: Et sjakkparti er en kamp mellom to spillere
 4. Hurtigsjakk: En raskere variant av sjakk (også kalt langsjakk) hvor hver spiller har mellom 15 og 60 minutter (+ eventuell tilleggstid) til å gjennomføre sine trekk
 5. Lynsjakk: En enda raskere variant av sjakk hvor hver spiller har mellom 3 og 15 minutter – typisk 5 minutter – til å gjennomføre sine trekk
 6. Remis: Et uavgjort resultat i et parti sjakk
 7. Stilling: Brikkenes posisjon på brettet og den enkelte spillers muligheter til å vinne partiet
 8. Sentrum: Med sentrum på sjakkbrettet menes de sentrale feltene d4, d5, e4 og e5
 9. Fransk åpning: Trekkene hvor hvit flytter bonden på felt e2 to felt frem til e4 (kongebondeåpning) i første trekk hvorpå sort flytter bonden på felt e7 et felt frem til e6 (1.e4 e6). Dette kan tolkes som at hvit angriper sentrum, mens sort aksepterer dette (gir hvit terrengfordel) og bygger forsvar for å kunne gå til motangrep i sentrum senere
 10. Bondeforvandling: Å bytte en bonde som når den åttende raden med en brikke av høyere verdi (en offiser, f.eks. dronning, springer, løper eller tårn)
 11. Merbondestilling: Å ha en bonde (eller flere bønder) mer i spill enn motspilleren
 12. Fribonde: En bonde som ikke kan stoppes eller slås av noen av motspillerens bønder
 13. Trekkgjentakelse: Ved gjentakelse av trekk, dvs at den samme stillingen oppstår flere ganger. Dersom dette skjer tre ganger, kan en spiller kreve remis
 14. Dronningoffer: Å ofre dronningen for å oppnå noe annet senere i partet
 15. Dronningfløy-fianchetto: Et åpningstrekk som defineres av 1.b3 som bl.a. skal skape en fløy/korridor for løperen på c1
 16. Sjakk matt (sjakkmatt): Game over. Du tok den, ikke sant?

Reklame