Tredje mentorsamtale

Tredje mentorsamtale gjennomført. Også denne gående. I det samme sporet. Vi var på ingen måte låst til den samme ruta, men vi ble i fellesskap enige om veien. Vanedyr altså.

Tredje mentorsamtale. Kilde: Strava.

Tredje mentorsamtale. Kilde: Strava.

Som nyutdannet står studenten overfor en rekke valg, og det er noen av disse valgene vi diskuterer i løpet av samtalene.

Vi fulgte opp tema fra første og andre mentorsamtale. I tillegg diskuterte vi tre stillingsutlysninger. Stillingsutlysningene var ulike, ikke alle like konkrete, men på hver sin måte trigget de noe i studenten. Et veldig bra utgangspunkt for samtale. Vi diskuterte bl.a.

  • hvordan forstå utlysningene,
  • hva arbeidsgiver forventer av kandidaten,
  • hva som eventuelt ligger mellom linjene i utlysningsteksten, herunder motsetninger som «arbeide selvstendig» vs «samarbeide godt», kreativ/initiativ vs prosess/resultat
  • samt studentens match med krav til utdanning, erfaring og ønske om personlige egenskaper

Vi ble enige om at tiden absolutt er moden for å ta grep om studenten skal være i fast jobb fra 1. september. Derfor vil det være smart å ta en telefon for å høre mer om stillingene vi diskuterte. Om ikke stillingene er aktuelle, så vil det å slå av en prat med arbeidsgiver i alle fall kunne bidra til å sikre de riktige forventninger. Det blir omtrent som å gå på boligvisninger. Når du har gått på mange nok, så vet du akkurat hva du – og markedet – er villig til å betale for den neste enheten.

Videre snakket vi kort om prioriteringer og forhandlinger. Vi snakket også en hel del om betydningen av verdier. Min opplevelse er at verdier er viktige, men det kan nok variere fra bedrift til bedrift.

Vi ser begge frem til neste samtale!

Ha en god påske!
Thomas K. Føre

Reklame